Što je nevus žilnice (madež na oku)?

Nevus žilnice (madež na oku)

Nevus žilnice je madež na stražnjem dijelu oka (žilnici). Nema vidljivih simptoma – može ga vidjeti samo oftalmolog.

Postoji neznatan rizik da nevus žilnice postane maligan, kao i svaki drugi madež ili pjega. Zato će vas vaš liječniki savjetovati da vodite računa i redovito obavljate preglede.

Nevus žilnice u osnovi je ravno, obojeno područje koje se pojavi sa stražnje strane oka nakon rođenja. Nije poznato što ga izaziva.

Koji su simptomi nevusa žilnice?

  • Nema vidljivih simptoma

Koji su uzroci nevusa žilnice?

  • Nije poznato što izaziva nevus žilnice

Kako se liječi nevus žilnice?

  • Nevus žilnice koji nije maligan ne treba liječiti.