Politika privatnosti

 Pravila o privatnosti i zaštiti osobnih podataka

- Poliklinika Optical Express –

Tko smo?

Voditelj obrade je Poliklinika Optical Express za obavljanje zdravstvene djelatnosti iz područja oftalmologije i optometrije sa sjedištem u Zagrebu, Strojarska cesta 18., OIB: 75704940224 (u nastavku: Optical Express),  kontakt@opticalexpress.hr, telefon: 01 56 25 450 .

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka: dpo@opticalexpress.hr:, tel: 01 56 25 450

 

Koje podatke prikupljamo?

a) Vaše temeljne osobne podatke:

ime i prezime, OIB, inozemni identifikaciji broj (ako je primjenjivo), prebivalište/boravište, dan, mjesec i godina rođenja, spol, bračno stanje, zanimanje i naziv poslodavca, ime oca/majke;

 b) osobne podatke koji se odnose na i u vezi su sa zdravljem:

baza medicinskih podataka, podaci o zdravstvenom stanju i liječenju, dijagnozi (uputna/ završna) te potrebni parametri za izvršenje pojedine zdravstvene usluge (prema upitniku o zdravlju, prema anesteziološkom upitniku, potvrda liječnika opće prakse za operaciju u oka u lokalnoj anesteziji, nalaz krvne slike, EKG i popis lijekova u trajnoj terapiji) podaci o liječnicima (ime liječnika koji je liječio pacijenta), medicinska dokumentacija, broj ozljede na radu (ako je primjenjivo);

c) podatke za kontakt (broj telefona, broj mobitela, e-mail adresa).

Vaše temeljne osobne podatke možemo utvrditi na temelju uvida u identifikacijski dokument koji ste nam prezentirali prije pružanja zdravstvene usluge.   

 

Razdoblje pohrane?

Osobne podatke sadržane u medicinskoj dokumentaciji dužni smo čuvati do 10 godina nakon završenog liječenja sukladno čl. 23. Zakona o liječništvu, odnosno po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja, izuzev osobnih podataka koje smo na temelju Zakona dužni čuvati trajno.

Molimo da uzmete u obzir da ne brišemo Vaše podatke u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja i/ili se vodi sudski ili drugi odgovarajući postupak u vezi s pruženom zdravstvenom uslugom, sve do konačnog dovršetka postupka u skladu s važećim propisima.

Moguće je da se umjesto brisanja podaci anonimiziraju. U tom se slučaju trajno miču svi podaci povezani s osobom.

 

Načini i svrha obrade osobnih podataka

Sve vrste Vaših osobnih podataka voditelj obrade obrađuje u sljedeće svrhe:

a) U svrhu komunikacije, uspostave kontakta i naručivanje na pregled, možete koristiti kontaktne formulare na našoj Internet stranici; pri čemu skupljamo za postaviti pitanje doktoru - ime i prezime, e-mail adresa, za narudžbu na pregled - ime i prezime, e-mail adresa, telefon, dok za uspostavu kontakta i postavljanja pitanja u kontaktni obrazac je potrebno upisati ime i prezime te e-mail adresu. Te podatke obrađujemo upravo u onu svrhu za koju su nam podaci dostavljeni.

 b) U svrhu pružanja zdravstvene zaštite/zdravstvene usluge/izvršavanje ugovornog odnosa

Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu pružanja zdravstvene zaštite/zdravstvene usluge u skladu s važećim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, kao i radi ispostavljanja naplate potraživanja za iste usluge.

Vaše osobne podatke obrađujemo kod Vaših upita, zahtjeva za izdavanjem preslike medicinske dokumentacije (članak 23. Zakona o zaštiti prava pacijenta),  zatim prigovora u svezi kvalitete, sadržaja i vrste pružene zdravstvene usluge (članak 23. Zakona o zdravstvenoj zaštiti), zahtjeva u skladu s važećim propisima (odredbi koje se odnose na prava ispitanika prema Uredbi EU 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća - Opća uredba o zaštiti podataka itd.), kao i radi slanja podsjetnika za plaćanje usluga.

c) U svrhu javnog interesa u području javnog zdravlja

Vaši osobni podaci koji se odnose na zdravlje mogu biti obrađivani u svrhu javnog interesa u području javnog zdravlja kao što je zaštita od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju ili osiguravanje visokih standarda kvalitete i sigurnosti zdravstvene skrbi te lijekova i medicinskih proizvoda.

d) U svrhu kontaktiranja

Neposredno za potrebe izvršenja zdravstvene usluge (primjerice potvrda termina/ preraspodjela termina) stupamo s Vama u kontakt preko komunikacijskih kanala koje ste nam učinili dostupnima te putem društvenih mreža ili na drugi način na koji ste nam se obratili bez obzira da li ste nam dali privolu, a na temelju legitimnog interesa i/ili potreba izvršavanja ugovorne obveze.

e) U svrhu kontaktiranja radi marketinga

primati ponude, popuste, vijesti i informacije o novitetima putem e-mail-a (newsletter) / sms-a.

f) u svrhu obrade Vaših životopisa radi otvorene molbe za zapošljavanje

Podatke iz Vaših životopisa, a koje nam pošaljete pohranjujemo najduže 2 godine (ukoliko ne dođe do radnog odnosa) i koristimo isključivo u svrhu Vašeg potencijalnog zapošljavanja.

 

Napomena u vezi obrade:

Kod obrade Vaših osobnih podataka ne primjenjujemo automatizirano donošenje odluka koje može uključivati i profiliranje.

Možemo raditi obradu i analizu velike količine podataka o našim pacijentima (npr. broj određenih vrsta oboljenja) za statističke potrebe sukladno važećim zakonskim propisima (npr. sukladno Godišnjem planu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske) ili sukladno ugovornim uvjetima naručitelja usluge. U tom slučaju vaši podaci se obrađuju u agregiranom i anonimiziranom obliku i nije ih moguće povezati s konkretnom fizičkom osobom.

 

Pravna osnova za obradu 

Pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka:

  • važeći zakonski i podzakonski propisi koji su temelj za pružanje i izvršenje usluga poput članka 23. Zakona o liječništvu u vezi sa Zakonom o evidencijama u oblasti zdravstva, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i podzakonski propisima
  • ugovor, ukoliko je do obrade Vaših osobnih podataka došlo temeljem ugovornog odnosa s Voditelje obrade;
  • privola, samo za one vrste osobnih podataka koji su prikupljeni i obrađivani temeljem privole.
  • legitiman interes uspostave kontakta kojeg ste tražili (opći upit, naručivanje), davanja odgovora na Vaše pitanje, kontakt radi izmjene termina i izvršenja ugovorene usluge, direktan marketing ukoliko isti ne bazira na osnovu privole;

 

Korištenje društvenih mreža

ODREDBE O ZAŠTITI PODATAKA O PRIMJENI I KORIŠTENJU USLUGE FACEBOOK

Na svojim web stranicama voditelj obrade može integrirati ili ima integrirane komponente poduzeća Facebook. Facebook je društvena mreža.

Društvena mreža mjesto je društvenih sastanaka na Internetu, mrežne zajednice koja obično omogućuje korisnicima međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili omogućiti internetskoj zajednici pružanje osobnih ili poslovnih informacija. Facebook omogućuje korisnicima društvene mreže da uključe stvaranje privatnih profila, učitavanje fotografija i mrežu putem zahtjeva prijatelja.

Operativna tvrtka Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Američke Države. Ako osoba živi izvan Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade, voditelj obrade je Facebook Ireland Ltd., 4 trg Grand Canal, luka Grand Canal, Dublin 2, Irska.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja voditelj obrade i na kojem je integrirana Facebook komponenta (Facebook plug-in), web preglednik na informacijskom sustavu nositelja podataka je automatski traži preuzimanje prikaza odgovarajuće Facebook komponente iz Facebooka putem Facebook komponente. Pregled svih Facebook dodataka može se pristupiti pod https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijekom ovog tehničkog postupka Facebook je upoznat s time što je određeni sub-site naše web stranice posjetio ispitanik.

Ako je osoba istovremeno prijavljena na Facebook, Facebook detektira svaki pristup nositelja podataka na naše internet stranice i za cijelo vrijeme trajanja boravka nositelja podataka na našim internetskim stranicama  bilježi podatke o njegovim aktivnostima na našim stranicama. Ti se podaci prikupljaju putem Facebook komponente i povezani su s odgovarajućim Facebook računom nositelja. Ako korisnik klikne na jedan od Facebook-ovih gumba integriranih u našu web stranicu, npr. gumb “Sviđa mi se” ili ako subjekt podnese komentar, tada Facebook podudara ove podatke s osobnim Facebook korisničkim računom nositelja podataka i pohranjuje osobne podatke.

Facebook uvijek prima, putem Facebook komponente, informacije o posjetu našoj web stranici od strane nositelja podataka, kad god se osoba podataka prijavljuje istovremeno na Facebooku tijekom poziva na našu web stranicu. To se događa neovisno o tome pokreće li korisnik podataka na Facebook komponentu ili ne. Ako takav prijenos podataka na Facebook nije poželjan za nositelja podataka, on ili ona to može spriječiti tako da se odjavite s računa na Facebooku prije nego što uputite poziv na našu web stranicu.

Smjernica za zaštitu podataka koju je objavio Facebook, dostupna na adresi https://facebook.com/about/privacy/, pruža informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Facebooka. Osim toga, objašnjava se on koje postavke Facebook nudi kako bi zaštitio privatnost predmeta podataka. Osim toga, dostupne su različite opcije konfiguracije kako bi se omogućilo uklanjanje prijenosa podataka na Facebook, na pr. Facebook bloker davatelja usluge Webgraph, koji se može dobiti pod http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Ovu aplikaciju može koristiti ispitanik kako bi se uklonio prijenos podataka na Facebook.

 

ODREDBE O ZAŠTITI PODATAKA O PRIMJENI I KORIŠTENJU USLUGE GOOGLE+

Na svojim web stranicama voditelj obrade može integrirati ili ima  integriranu komponentu gumb Google+. Google+ je takozvana društvena mreža. Društvena mreža društveno je mjesto susreta na Internetu, mrežne zajednice koja obično omogućuje korisnicima međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili omogućiti internetskoj zajednici pružanje osobnih ili poslovnih informacija. Google+ korisnicima društvene mreže omogućuje da stvaraju privatne profile, prenose fotografije i mrežu putem zahtjeva za prijatelje.

Operativna tvrtka Google+ je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Svakim pozivom do jedne od pojedinačnih stranica ove web stranice, kojima upravlja voditelj obrade i na kojem je integriran gumb Google+, internetski preglednik na informacijskom sustavu nositelja podataka automatski preuzima prikaz odgovarajućeg Gumb Google+ Googlea putem odgovarajuće komponente gumba Google+. Tijekom ovog tehničkog postupka, Google je upoznat s time što je određena podstranica naše web stranice posjetila ispitanik. Detaljnije informacije o Google+ dostupne su pod https://developers.google.com/+/.

Ako je osoba istovremeno prijavljujena na Google+, Google detektira svaki pristup nositelja podataka  na naše internet stranice i za cijelo vrijeme trajanja boravka nositelja podataka na našim internetskim stranicama bilježi podatlke o njegovim aktivnostima na našim stranicama. Ti se podaci prikupljaju putem gumba Google+ i Google to podudara s odgovarajućim Google+ računom povezanim s podacima o podacima.

Ako korisnik podataka klikne gumb Google+ koji je integriran na našu web stranicu i time daje preporuku za Google+ 1, Google ih dodjeljuje na osobni Google+ korisnički račun nositelja podataka i pohranjuje osobne podatke. Google pohranjuje preporuku Google+ o nositelju podataka, što ga čini dostupnim javnosti u skladu s uvjetima i uvjetima koje je ispitanik prihvatio u tom smislu. Nakon toga, preporuka Google+ 1 koju je ispitanik na ovoj web stranici donio zajedno s drugim osobnim podacima, kao što je naziv Google+ računa koji koristi ispitanik i pohranjena fotografija, pohranjuje se i obrađuje na drugim Googleovim uslugama, kao što je tražilica rezultata Google tražilice, Google račun nositelja podataka ili na drugim mjestima, npr na internetskim stranicama, ili u odnosu na oglase. Google također može povezati posjet ovoj web stranici s ostalim osobnim podacima pohranjenim na Googleu. Google dalje bilježi ove osobne podatke s ciljem poboljšanja ili optimizacije različitih Googleovih usluga. Pomoću gumba Google+ Google prima informacije o tome koji su posjetitelji posjetili našu web-lokaciju, ako je ispitanik u trenutku poziva na našu web stranicu prijavljeni na Google+. Ako podispitanik ne želi prenijeti osobne podatke Googleu, on može spriječiti takav prijenos tako da se odjavite sa svog Google+ računa prije nego što nazovete naše web stranice. Više informacija i odredbe o zaštiti podataka Googlea možete pronaći na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Više Googleovih referenci za gumb Google+ 1 možete dobiti u https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

 

ODREDBE O ZAŠTITI PODATAKA O PRIMJENI I UPOTREBI USLUGE GOOGLE ANALYTICS (S FUNKCIJOM ANONIMIZACIJE)

Na svojim web stranicama voditelj obrade može integrirati ili ima  integrirane komponente Google Analytics (s funkcijom anonimnosti). Google Analytics prikuplja i analizira podatke o ponašanju posjetitelja web-lokacija. Usluga web analize prikuplja, između ostalog, podatke o web stranici s koje je osoba došla (tzv. Referrer), koje su podstranice bile posjećene ili koliko su često i za koje vrijeme pregledane podstranice. Web-analiza se uglavnom koristi za optimizaciju web stranice i za provođenje analize troškova i koristi internet oglašavanja.

Operator komponente usluge Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Države.

Za web analitiku putem usluge Google Analytics kontroler koristi aplikaciju “_gat. _anonymizeIp”. Ovom aplikacijom Google skraćuje IP adresu internetske veze nositelja podataka i anonimizira se prilikom pristupa našim web stranicama iz države članice Europske unije ili druge države ugovornice na Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru.

Svrha komponente usluge Google Analytics jest analizirati promet na našoj web stranici. Google prikuplja prikupljene podatke i informacije, između ostalog, kako bi procijenio upotrebu naše web stranice i pružio online izvještaje koji prikazuju aktivnosti na našim web stranicama i pružaju druge usluge vezane uz korištenje naše internetske stranice za nas.

Google Analytics postavlja kolačić na sustav informacijske tehnologije ispitanika. Definicija kolačića je objašnjena u jednoj od prehodnih točaka u dokumentu. Postavljanjem kolačića Google može analizirati upotrebu naše web stranice. Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja voditelj obrade i na kojem je integrirana komponenta usluge Google Analytics, internetski preglednik na informacijskom sustavu nositelja podataka automatski će slati podatke putem Komponenta usluge Google Analytics u svrhu oglašavanja na mreži. Tijekom ovog tehničkog postupka poduzeće Google stječe znanja o osobnim podacima, kao što je IP adresa nositelja podataka, koja Googleu, između ostalog, služi za razumijevanje podrijetla posjetitelja i klikova, te naknadno stvaranje nagodbi.

Kolačić se koristi za pohranjivanje osobnih podataka, kao što su vrijeme pristupa, mjesto s koje je pristup napravljen i učestalost posjeta naših web stranica od strane nositelja podataka. Svakim posjetom na našem Internet stranicama, takvi osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi ispitanik, prenijet će se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovi osobni podaci pohranjuju Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.

Ispitanik može, kao što je prethodno navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice odgovarajućom prilagodbom korištenog web preglednika i time trajno uskraćivati postavljanje kolačića. Takvo prilagođavanje korištenim internetskim preglednikom također bi spriječilo Google Analytics postavljanje kolačića na informacijsku tehnologiju predmetnog nositelja. Osim toga, kolačići koji Google Analytics već upotrebljavaju mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.

Osim toga, ispitanik ima mogućnost prigovora zbirci podataka koje generira Google Analytics, koji se odnosi na upotrebu ove web stranice, kao i obrada tih podataka od strane Googlea i mogućnost da se spriječi opisano prukupljanje osobnih podataka. U tu svrhu, ispitanik mora preuzeti dodatni preglednik ispod veze https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak preglednika govori Google Analyticsu putem JavaScript-a, da se svi podaci i informacije o posjetima internetskih stranica ne prenose u Google Analytics. Instalacija dodataka preglednika smatra se Googleovim prigovorom. Ako je informacijski sustav nositelja kasnije izbrisan, formatiran ili novo instaliran, ispitanik mora ponovno instalirati dodatke preglednika kako bi onemogućio Google Analytics. Ako je dodatni preglednik deinstalirao ispitanik ili bilo koja druga osoba koja se može pripisati svojoj nadležnosti ili je onemogućena, moguće je izvršiti ponovnu instalaciju ili ponovno aktiviranje dodataka preglednika.

Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka od Googlea mogu se preuzeti na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/us.htnl. Google Analytics dodatno se objašnjava u sljedećoj vezi https://www.google.com/analytics/.

 

ODREDBE O ZAŠTITI PODATAKA O PRIMJENI I UPOTREBI USLUGE HOTJAR

Na svojim web stranicama voditelj obrade može integrirati ili ima  integrirane komponente HOTJAR. Za više detalja vidite https://www.hotjar.com/. Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka mogu se preuzeti na https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

 

Primatelji osobnih podataka

Suradnim zdravstvenim ustanovama s kojima je Poliklinika u ugovornom odnosu osobni podaci mogu biti proslijeđeni za potrebe izvršenja dijela usluge (primjerice pojedine laboratorijske pretrage, PHD analiza i sl.), a kako bi u cijelosti izvršili traženu zdravstvenu uslugu. Iste suradne ustanove su i same podložne i obvezne čuvati osobne podatke prema Uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR);

Sve Vaše osobne podatke voditelj obrade prosljeđuje i društvima unutar grupe voditelja obrade te izvršiteljima obrade podataka koji istu vrše za  voditelja obrade.

Vaše smo osobne podatke sadržane u medicinskoj dokumentaciji, temeljem važećeg članka 23. Zakona o liječništvu dužni na zahtjev predočiti ministarstvu nadležnom za zdravstvo, tijelima državne uprave u skladu s posebnim propisima, Hrvatskoj liječničkoj komori ili sudbenoj vlasti.

Nikad nećemo prosljeđivati, prodavati ili mijenjati vaše podatke u marketinške svrhe trećim stranama izvan voditelja obrade. Podaci koji se prosljeđuju trećim stranama koriste se samo za pružanje naših usluga i to medijskim agencijama i tehničkim dobavljačima za distribuciju fizičkog i digitalnog izravnog marketinga. Nikad nećemo prosljeđivati, prodavati ili mijenjati vaše podatke u marketinške svrhe trećim stranama.

 

Gdje pohranjujemo vaše podatke?

Podaci koje prikupimo pohranjujemo unutar Europskog gospodarskog područja (EGP), ali se također mogu prenijeti i obrađivati ​​u zemlji izvan EGP-a, posebno SAD-e. Svaki takav prijenos osobnih podataka provest će se u skladu s primjenjivim zakonima. Za prijenose izvan EGP-a  koristimo Standardne ugovorne klauzule, odluke o primjerenosti, odgovarajuće zaštitne mjere dok je svaki prijenos u SAD-e pokriven sporazumom Privacy Shield između Europske Unije i SAD-a, čime se jamči adekvatna zaštita osobnih podataka.

Obveza pružanja osobnih podataka

Podatke su nužni za ostvarivanje Vaših zahtjeva, a kojima je pravna osnova za obradu zakon ili ugovor - (temeljni podaci i podaci koji se odnose na i u vezi sa zdravljem), su uvjet nužan za sklapanje i ispunjenje naše obveze, odnosno ugovora. Ako odbijete dati pojedine od navedenih podataka nećemo moći ispuniti svoje zakonske ili ugovorne obveze, što će rezultirati nemogućnošću izvršavanja usluge. 

Osobne kontaktne podatke koje ste nam učinili dostupnima potrebni su kako bismo Vam u cijelosti mogli pružiti uslugu kako tražite, u protivnom Vas nećemo moći povratno obavijestiti o potvrdi ili promjeni termina pružanja usluge, te iste dajete dobrovoljno. Ukoliko ih nam učinite dostupnim imamo pravo koristite iste na osnovu legitimnog interesa i/ili za izvršenje ugovorne obveze.

Pružanje osobnih podataka kojima je osnova legitimni interes i/ili Vaša privola, a nije zakonska ili ugovorna obveza ujedno nije  uvjet nužan za sklapanje ili ispunjenje ugovora, odnosno pružanje osnovne usluge. Ako odbijete dati pojedine od podataka koji se temelje na tim osnovama, to neće biti uvjet za izvršenje naše usluge ali može utjecati na mogućnost izvršenja iste.

 

Upravljanje privolama

Dodijeljene nam možete uvijek opozvati.

Ako opozovete dane privole, Vaše podatke više nećemo obrađivati u navedene svrhe. Imajte na umu da ukoliko opozovete privolu za dostavu nalaza e-mailom da ste nalaz dužni preuzeti osobno.

 

Gdje pohranjujemo vaše podatke?

Podaci koje prikupimo pohranjujemo unutar Europskog gospodarskog područja (EGP), ali se također mogu prenijeti i obrađivati ​​u zemlji izvan EGP-a, posebno SAD-e. Svaki takav prijenos osobnih podataka provest će se u skladu s primjenjivim zakonima. Za prijenose izvan EGP-a  koristimo Standardne ugovorne klauzule, odluke o primjerenosti, odgovarajuće zaštitne mjere dok je svaki prijenos u SAD-e pokriven sporazumom Privacy Shield između Europske Unije i SAD-a, čime se jamči adekvatna zaštita osobnih podataka.

Prava korisnika

a) Pravo na ispravak:

Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

b) Pravo na pristup:

Imate pravo dobiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke ili ne, i tamo gdje je to slučaj imate pod uvjetima iz čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka zatražiti pristup tim podacima.

c) Pravo na brisanje:

Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi vođenja pravne obveze kojom se zahtjeva obrada, zbog javnog interesa u području javnog zdravlja u skladu s člankom 9. stavkom 2. točkama (h) i (i) kao i člankom 9. stavkom 3. Opće uredbe o zaštiti podataka, kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.

d) Pravo na ograničenje obrade:

Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

  • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka;
  • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima;
  • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili;
  • ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka.

e) Pravo na prenosivost podataka:

Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:

  • ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi izvršenja ugovora i
  • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

f) Pravo na prigovor:

Ako Vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite naših podataka.

g) Pravo na prigovor:

Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja.

h) Prigovor nadzornom tijelu

Svakako imate pravo uložiti prigovor nadležnom nadzornom tijelu, a to je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14 , Zagreb.

 

Ostvarivanje prava:

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz ovih pravila privatnosti.

 

Potvrda identiteta:

Kad podnesete zahtjev radi ostvarivanja svojih prava dužni smo prvo utvrditi identitet i tu svrhu ćemo zatražiti dodatne informacije radi provjere istog. To služi zaštiti Vaših prava i privatne sfere.

 

Zlouporaba prava:

Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

 

PROMJENA IZJAVE

Voditelj obrade zadržava pravo izmijeniti ovu Izjavu, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni, a što između ostalog uključuje i objavu putem internetske stranice voditelja obrade www.opticalexpress.hr.