Pravila nagradne igre

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) Priređivač utvrđuje

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Otputuj u Pariz“

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „Otputuj u Pariz“ je Poliklinika Optical Express (nadalje: Priređivač) iz Zagreba, Strojarska cesta 18, OIB 75704940224. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača te unaprjeđenja prodaje usluga.

Članak 2.

Nagradna igra održavat će se od 01.02.2020.do 28.02.2020. godine i ima samo jedno kolo.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja te datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na internetskoj stranici opticalexpress.hr 01.02.2020. godine.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja imaju sve osobe koje će obaviti zahvat  laserske korekcije vida u poliklinici Optical Express u razdoblju od 01.02.2020. do 28.02.2020 godine.

Članak 5.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača, sa svojom užom obitelji.

Članak 6.

Fond nagrada sastoji se od:

  1. Putovanja u Pariz za dvije osobe u iznosu od 7.460 kn (slovima: sedamtisućačetiristotinešezdeset kuna). Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 7.460 kn (slovima: sedamtisućačetiristotinešezdeset kuna). Nagrada nije zamjenjiva za novac. Nagrada se može prenijeti na drugu osobu.

Članak 7.

Izvlačenje dobitnika održat će se u uredima Priređivača na adresi Strojarska 18, Zagreb, dana 02.03.2020. godine s početkom u 09:00 sati. Pobjednik će biti nasumce odabran među pristiglim prijavama u nazočnosti tročlane komisije koju imenuje Priređivač nagradne igre.

 

Članak 8.

Ime dobitnika bit će objavljeno na internetskoj stranici opticalexpress.hr u roku od dva (2) dana od izvlačenja dobitnika. Dobitnik nagrade bit će obaviješten o dobitku nagrade u roku od dva (2) dana od izvlačenja.

Članak 9.

Dobitnik svoju nagradu može preuzeti od Priređivača u roku od 7 dana od dana primitka obavijesti o osvojenoj nagradi, a može ju koristiti po dogovoru.

Članak 10.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 11.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju nastupanja okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će u tom slučaju biti obaviješteni putem internetske stranice opticalexpress.hr

Članak 12.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila  počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri i budu objavljena na internetskoj stranici opticalexpress.hr.

Članak 13.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 14.

U slučaju spora između priređivača i sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

Poliklinika Optical Express

Po opunomoćeniku Ana Kričković